Gebruikte machines

Gebruikte Hebrock machines
Zeer regelmatig ruilen wij een gebruikte Hebrock kantenaanlijmmachine in voor een nieuwe, dit komt omdat onze klanten vaak behoefte hebben aan een grotere machine met meer mogelijkheden. Doorlopend hebben wij verschillende gebruikte modellen beschikbaar.

Mac Lean keurmerk
Elke gebruikte Hebrock machine wordt zeer nauwkeurig nagekeken door onze technische dienst. Puntsgewijs bepalen wij welke onderdelen er vervangen dienen te worden, dit zorgt voor een betrouwbare en zorgeloze Hebrock kantenaanlijmer.

Installatie & uitleg
De installatie en uitleg van een gebruikte Hebrock machine geschiedt onder supervisie van uw contactpersoon. Samen met de technische dienst sluiten wij de machine aan en leggen de machine uit. Naast de uitleg demonstreren wij hoe u de verschillende kantenmaterialen het beste verwerkt op de Hebrock.

Onderhoud & garantie
Wij voelen ons verantwoordelijk voor elke Hebrock machine in Nederland. Samen met u willen wij het niveau van uw machine op peil houden, dit betekent dat wij in samenspraak periodiek onderhoud op uw machine willen plegen, tegen vooraf bekende en overlegde tarieven. Voor een gebruikte machine hanteren wij een garantietermijn van drie maanden.